Rychlá rezervace
Zavřít

Rychlá rezervaceCENÍK


Ceník dle strávených nocí


2. noci
18.500 Kč
3. noci
23.500 Kč
4. noci
27.000 Kč
5. nocí
30.000 Kč
6. nocí
33.000 Kč
7. nocí
35.500 Kč
8. nocí
38.000 Kč
9. nocí
40.500 Kč
10. nocí
43.500 Kč

Poznámky


 • Ceník platný od 17.4.2018
 • Uvedené ceny jsou včetně DPH.
 • Minimální délka pobytu je stanovena na 2 noci.
 • Vratná kauce činí 4.000 Kč.
 • Silvestrovský pobyt min. 5 nocí, příplatek 30%.
 • Místní poplatek z pobytu ve výši 20,- Kč osoba/den (vyjma dne příchodu)
 • Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:
 • nevidomá osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
 • mladší 18 let,
 • hospitalizovaná na území obce ve zdravot. zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
  1.hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
  2.nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
 • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
 • vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
 • pobývající na území obce
  1.ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  2.v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
  3.v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
  4.za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
 • Ceník je stanoven za ubytování celého objektu bez ohledu na počet ubytovaných osob.
 • Platbu zálohy ve výši 5.000,- Kč je třeba uhradit do 5 pracovních dní poté, co Vám bude rezervace potvrzena. Doplatek je splatný 21 dní před nástupem na ubytování. Nastupujete-li pobyt za 25 dní a méně, hradí se po potvrzení rezervace cena za ubytování v plné výši.
 • Veškeré platby je možné realizovat pouze bankovním převodem, platby v hotovosti či bankovní kartou nepřijímáme.
 • Cena zahrnuje:
 • a) elektrickou energii
 • b) palivové dříví
 • c) WiFi v celém objektu
 • d) využití sauny a vířivky
 • Žádné další poplatky účtovány nebudou.

Storno poplatky


60-31 dní
50% z uhrazené zálohy
30-15 dní
30% z celkové ceny
14-7 dní
40% z celkové ceny
6-3 dny
60% z celkové ceny
48 hodin
100% z celkové ceny

Kontakt


Adresa: Rejvíz 51, Zlaté Hory, PSČ 793 96

Ubytování Tel.: +420 608 630 065

Správce chaty: +420 724 402 607

Email: info@chatadolina.cz